TEIXITS DE PORCELLANA

de la tela i del cosir, del paper i la porcellana, altres pells i cossos ragen

c1.jpg
c1.1.jpg
c2.jp
c2.2.jpg
c6.jpg
c3.1.jpg
c3.jpg
c_.jpg
c5.jpg
c4.1.jpg
c4.jpg
c7.jpg
c7.1.jpg